Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı (Çalışma Raporu, 2012)

ÖNSÖZ

Kamuda AKKY kullanımı konusunu ele alan bu çalışma raporu; AKKY modelinin kamuda farkındalığını artırmak, bu konudaki tartışmaları tetiklemek ve sonraki çalışmalara ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Raporda mevcut verilerin derlenmesi öncelikli amaç olarak benimsenmiş olup, kısmi ölçüde öneri ve değerlendirmelere de yer verilmiştir.
Raporda sırasıyla şu konulara değinilmektedir:

  • AKKY modeli tanıtılarak dayandığı temel ekonomik dinamikler incelenip bu modelin geleneksel yazılım modeli ile arasındaki ilişkiler ve farklı yönleri irdelenmekte,
  • AKKY’yi politika seviyesinde benimsemiş olan ülkelerden İngiltere ve Hollanda incelenmekte,
  • Gelişmekte olan ülkelerden Malezya incelenerek AKKY konusundaki çalışmaları sonuçlarıyla beraber değerlendirilmekte,
  • Türkiye’de AKKY konusunda ne tür çalışmaların var olduğuna değinilmekte,
  • AKKY modelinin kamuda yaygınlaşmasına ilişkin politikaların geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmakta,

Son bölümde ise rapor özetlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Yorum Yapın