Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımı: Dünya Örnekleri ve Türkiye için Öneriler (Uzmanlık Tezi)

ÖNSÖZ

Avrupa Birliği ile ABD, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Japonya gibi
ülkelerde bulut bilişime ilişkin politika seviyesinde çalışmalar yürütülmekte olup
genel itibarıyla ülkelerin bulut bilişime ilişkin olumlu bir tavır sergilemekle beraber
bulut bilişimin bazı risklerini de vurgulayarak bunlara ilişkin çözüm önerileri
oluşturmaya çalıştıkları gözlenmektedir. Bu bağlamda, bulut bilişim bir tez çalışması
kapsamında incelenmeye değer bulunmuştur. Çalışmada araştırma, dünya
örneklerinin incelenmesi ve ülkemizdeki mevcut durumun anket ve sözlü
görüşmelerle tespit edilmesi yöntemleri benimsenmiştir.
Çalışma sonucunda kamuya özel bir bulut bilişim altyapısının oluşturulması
gerektiği sonucuna varılmış, buna ilişkin stratejik, hukuki ve teknik seviyelerde öneri
ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca bulut bilişimin olası kullanım alanları,
bulut bilişimin risklerinin azaltılabilmesi ve kamu yatırım ve ihale süreçlerinde bulut
bilişimin rolü gibi konularda çeşitli önerilerde bulunularak kamu bilgi sistemlerinde
bulut bilişimin kullanımına ilişkin bir fayda-maliyet analizi, anket sonuçlarından
faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Fayda-maliyet analizi sonuçlarına göre bulut
bilişimin kamuda kullanımı sonucu yıllık 574 milyon TL tasarruf öngörülmektedir.

Yorum Yapın