Ekonomi

Kitaplar

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü – Sezai KARAKOÇ

Bu kitapta kapitalizm ve bunun anti tezi olarak ortaya konmuş Sosyalizme dair çok önemli analizlere rastlayacaksınız. Kanaatimce çok az insan bu denli derin ve isabetli analizlerle bu akımları inceleyebilmiştir. Kitap ayrıca İslam Ekonomisinin bu iki akımdan farklılaşan yönlerini de çok etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. Kitapta sıradan bir Müslümanda olması gereken prensipler de ekonomi çerçevesinde ele alınıyor.

Kamu Yönetimi

Kitaplar

Kalkınmada Yeni Görüşün Esasları – Turgut ÖZAL

Turgut ÖZAL’ın devlet yönetiminde en etkin olduğu dönemin hemen öncesinde yayınladığı ve döneminin en fazla ses getiren eserlerinden olan bu çalışma, ülke kalkınmasına yönelik pek çok konuda önemli tespit ve önerilerde bulunuyor. Daktilo ile yazılıp taranmış orjinal suretinden faydalanılarak dijitalleştirilen 18 sayfalık bu çalışma devlet yönetiminin bileşenleri, 80 dönemi ekonomik sorunları ve bunlara getirilen çözümleri ele alıyor. Eser halen etkin bir şekilde çözülememiş bazı sorunlara da ışık tutması açısından tazeliğini kısmen de olsa koruyor.

Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri – Derleme Kitap

Bu kitapta karşılaştırmalı kamu yönetimi disiplinin önemi ve kamu politikalarındaki yeri anlatıldıktan sonra seçilmiş bazı ülkelerdeki kamu yönetimi yapılanması karşılaştırmalı olarak okuyuculara sunuluyor. Her ülke ayrı bir uzman tarafından birer bölüm halinde veriliyor. İncelenen ülkeler: Fransa, İngiltere, ABD, Almanya, Rusya, Polonya, İspanya ve Arjantin.

Tarih

Kitaplar

Operasyon 1915 – Ozan BODUR

Kitapta Osmanlı İmparatorluğunun en zor zamanları bir roman üslubuyla, ancak dipnotlarda ilave bilgilere yer verilerek, akıcı ve akılcı bir şekilde ele alınıyor. Romanda 2. Abdülhamid Han’dan Enver Paşa’ya, Tehodore Herzl’den Chaim Weizmann’a, Lawrence’dan Gertrude Bell’e kadar birçok tarihi simaya ışık tutuluyor. Kitabın adının 1915 olması çeldirici olabilir, ancak Çanakkale Savaşı kitabın nispeten küçük bir bölümünü teşkil ediyor. Kitabın ana konusu, “bizi biz yapan ruhun tam kalbine yapılan meşum bir operasyona ilişkin bilgiler sunmak”. Akıcı üslubu sebebiyle pek çok tarih kitabının sıkıcılığı bu kitapta bulunmuyor.

Kültür ve Medeniyet İnşası

Kitaplar

Medeniyet Aklı – Savaş Şafak BARKÇİN

Savaş Şafak BARKÇİN ülkemizde medeniyet analizi konusunda öne çıkan, görünenin ötesini görebilen simalardan. Yazar bu kitabında ulus ile medeniyet farkını, medeniyet kurmuş devletlerin diğerleri medeniyet kuramasın diye nasıl bir düzen inşa ettiklerini, batı medeniyetiyle doğu medeniyetinin temel farklılıklarını, bir medeniyetin nasıl inşa edilebileceğini ve benzeri pek çok konuyu geçmişten ve günümüzden çarpıcı örnekleriyle birlikte okuyucunun istifadesine sunuyor. Yazarın Osmanlı Medeniyetini anlatacağı ikinci kitabını merakla bekliyor, bir ders niteliğinde olan Medeniyet Aklı kitabını okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum.

Sermayem Yok Derdimden Başka – Serdar TUNCER

Bir gönül insanı olan ve sermayesini gönlünü keşfe adamış Serdar TUNCER tarafından yazılan bu kitapta, olgunluğun başarıyla, başarının toplumla, toplumun medeniyetle, kültürün irfanla, hasılı pek çok yitiğimizin başka pek çok yitiğimizle ilişkisi ince bir üslup, gönül gözünden görebilen keskin bir bakış ve bu ülke için samimi titreyişle ele alınıyor. Kitap kendini buldurmaya ve kendi olmaya aday olanlara yol gösterici yazılardan oluşuyor.